LoginKrižev pot, postaje križevega pota

posnemajo pot – via dolorosa – v Jeruzalemu od Pilatove hiše do kraja križanja. Od pribl. leta 1600 se je izoblikovalo 14 postaj Kristusovega trpljenja po evangelijih, razen Veronike, ki izhaja iz apokrifnih spisov k NZ, in Jezusovih treh padcev pod križem:
1. Jezusa obsodijo na smrt.
2. Jezusu naložijo križ na rame.
3. Jezus pade prvič pod križem.
4. Jezus sreča svojo mater.
5. Simon iz Cirene pomaga Jezusu križ nositi.
6. Veronika poda Jezusu potni prt.
7. Jezus pade drugič pod križem.
8. Jezus sreča jokajoče jeruzalemske žene.
9. Jezus pade tretjič pod križem.
10. Jezusa slečejo.
11. Jezusa pribijejo na križ.
12. Jezus umrje na križu.
13. Jezusa snamejo s križa in ga položijo v naročje njegove matere.
14. Jezusovo telo položijo v grob.