LoginVotivna slika

Slikovna upodobitev uslišane molitve, ki ponazarja vzrok zaobljube.