LoginKotnik Franc

Dr. Franc Kotnik, 1882 – 1955, slavist in narodopisec, gimnazijski profesor v Celovcu in Velikovcu, ki se je ukvarjal s slovenskim narodopisjem ter z literarno in s kulturno zgodovino koroških Slovencev. V prvi polovici 20. stoletja je veljal za najvidnejšo osebnost v slovenski etnologiji. Poleg raziskovanja koroških bukovnikov, predvsem Andreja Šusterja Drabosnjaka, ki mu je namenil doktorsko disertacijo, je svoja znanstvena prizadevanja in raziskovanje namenil različnim kulturnim sestavinam, med njimi materialni oziroma snovni kulturni dediščini.
Kotnik je avtor prvega Pregleda slovenskega narodopisja, v katerem je predstavil pregled dotedanjega večstoletnega zbiranja gradiva in razvoja zanimanja za ljudsko življenje Slovencev od zapiskov protestantskih pisateljev v 16. stoletju do njegovega časa. Posebno poglavje je prisodil vodilnim osebnostim in njihovim delom.
Kotnik je bil profesor, prosvetni inšpektor, odbornik Časopisa za zgodovino in narodopisje (1911-1917), odbornik Mira od leta 1911 in v letih 1919–1920 njegov urednik, predsednik Muzejskega društva Ptuj, ravnatelj Mohorjeve družbe, organizator gimnazije in učiteljišča v Velikovcu ter v začetku 50. let organizator etnoloških terenskih ekip v Celju. S svojim delom je segel tudi v Pariz, ko je leta 1948 postal član Comission Internationale des art et traditiones, C.I.A.P (Mednarodna komisija za ljudsko umetnost in izročila).

Vir: Dr. Franc Kotnik 1882-1955. Katalog, Koroški muzej Ravne na Koroške, 1995;
Koroški biografski leksikon