LoginDoroteja (Rotija), Dora (6. februar)

Rojena okrog 290 v Cezareji (Mala Azija), umrla okrog 304.
Rimska mučenka je prinesla svojemu mučitelju, da bi ga spreobrnila, košarico cvetja in sadja, ki jo je čudežno prejela. Ob tem pa se je spreobrnil odvetnik Teofil, ki so ga z njo vred mučili in umorili.

Patrona: nevest, cvetličarjev in vseh krivično obdolženih, zavetnica proti kugi
Atribut: košarica cvetja in sadja.