LoginSpomenik

V najširšem pomenu besede je spomenik javni objekt, skulptura (kip), ki so zgradili ali oblikovali zaradi njegove spominske ali druge simbolične funkcije. Posvečeni so osebam ali dogodkom.
Javne spomenike pogosto postavljajo z dvojnim namenom: za potrebe komemoracij ali spominskih srečanj in zaradi estetske in umetniške vrednosti, ki prispeva k lepšemu videzu njegove okolice.

V ožjem pomenu besede Kulturni (nepremični) spomenik postane objekt ko je v njem prepoznan: ali
- izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti,
– pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali njenih regij ali
– predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom.
S tem je spomenik registriran in vpisan v Register nepremične kulturne dediščine, dobi evidenčno številko EŠD, glede na vrednotenje dobi status kulturnega spomenika lokalnega ali državnega pomeni določen mu je varstveni režim varovanja.

VIr: http://www.zvkds.si/sl/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-dediscini/terminoloski-slovar/

Primeri:

Ni primerov!