LoginINRI

Latinski napis na križu – okrajšava za Iesus Nazarenus Rex Iudaorum – Jezus iz Nazareta, judovski kralj, ki je bil po Jan 19, 20 napisan v hebrejščini, latinščini in grščini. Helena, mati cesarja Konstantina, je po legendi tablo z napisom in relikvijo Kristusovega križa s tremi žeblji vred prinesla leta 325 v Rim. Napis na tabli, ki jo danes hranijo v S. Croce di Gerusalemme, kaže dejansko na 1. stoletje, medtem ko je les table iz 10. stoletja. Verjetno gre za zelo staro kopijo originala.

Primeri:

Ni primerov!