LoginAvguštin (28. avgust)

Škof, cerkveni očeje eden izmed najpomembnejših mislecev zgodnjega krščanstva. S svojim obširnim pismenstvom je utemeljil srednjeveško krščansko teologijo. Njegova redovna pravila štejejo med najstarejša. Rojen 13. novembra 354 v Tagasti (severna Afrika), krstil ga je škof Ambrož v Milanu, sam je postal škof v Hippu in je tam umrl med obleganjem Vandalov 28. avgusta 430. Njegovo češčenje so pospeševali benediktinci v Celovcu in Št. Pavlu.
Upodabljanje: Kot škof z mitro, najpogosteje skupaj s tremi cerkvenimi očeti: Ambrožem, Gregorijem Velikim in Hieronimom, ali z otrokom, ki poskuša v školjko zajeti morje.
Atribut: plameneče srce.