LoginMohor in Fortunat, mučenca (12. julij)

Legendarni prvi oglejski škof, učenec apostola Petra in naslednik evangelista Marka, je v tradiciji verjetno zamenjan z zgodovinsko izpričanim Mohorjem, ki je bil v cerkveni službi lektorja v sedanjem Beogradu. Tam je skupaj z diakonom Fortunatom iz Ogleja pretrpel mučeništvo pod cesarjem Dioklecijanom (v začetku 4. stol.) ali nekaj prej. Na Koroškem izhaja njegovo češčenje iz časov, ko je bila Drava meja med mogočnim oglejskim patriarhatom in solnograško nadškofijo.
Atributi: Mohor kot škof z mitro in knjigo, Fortunat v dalmatiki, tipični za diakone.