LoginMels-Coloredo

Zakonca-umetnika iz St. Donata, akad. slikar (Postaje križevega pota v Althofnu 1984)