LoginPomočniki v sili, 14 svetnikov

Vrsta štirinajstih svetnikov, ki so jih izbrali v poznem srednjem veku in se je njihovo češčenje razširilo iz Regensburga, Bamberga in Würzburga po vsem nemškem jezikovnem območju. K prvotni nürnberški umestitvi spadajo tri ženske in enajst moških – skoraj izključno so mučenci iz prvih krščanskih časov. Pomoči potrebni so jih oklicali za zavetnike v sili: Barbara, Marjeta, Katarina, Blaž, Jurij, Erazem, Vid, Pantaleon, Krištof, Dionizij, Ciriak, Ahac, Evstahij, Egidij. Obstajajo krajevne razlike, k pomočnikom v sili štejejo npr. tudi Miklavža ali Lenarta.

Primeri:

Ni primerov!