LoginNeža (Agnes), mučenka (21. januar)

Živela v 3. stoletju, umrla verjetno 304 v Rimu.
Njeno ime pomeni jagnje, v prenesenem smislu pa čista. Pod cesarjem Valerijanom (258/9) ali Dioklecijanom (304) je komaj trinajstletna pretrpela dvojno mučeništvo: devištva in vere. Nad njenim grobom je dala Konstancija, hči cesarja Konstantina, postaviti baziliko. Tu blagoslove vsako leto na praznik sv. Neže dva jagenjčka, ki ju potem izročijo benediktinkam pri cerkvi sv. Cecilije. Iz njune volne stkejo nadškofovske palije.

Patrona deviške čistosti, vrtnarjev.
Atribut: jagnje v naročju.