LoginSgraffito

Omet iz več barvnih plasti. Z izpraskanjem zgornje ali več plasti dobimo drugače obarvane plasti. S tem dosežemo arhitektonske, figuralne ali ornamentalne okrase velike obstojnosti.