LoginAnton Padovanski, svetnik (13. junij)

Anton Padovanski, svetnik (13. junij)

Rojen 15. avgusta 1195 kot Ferdinand na Portugalskem, umrl 13. junija 1231 pri Padovi.
Je še vedno najpopularnejši ljudski svetnik. Prvotno je vstopil v samostan avguštinskih kanonikov pri sv. Vicencu v Lizboni. Ker si je zaželel večje samote, so ga preselili v samostan Sv. Križa v Coimbri. Ko se je srečal s frančiškani, se je navdušil zanje in leta 1220 odšel k njim ter se preimenoval v Antona. Vihar na morju ga je zanesel v Messino, tako je ostal v Italiji. Leta 1221 se je srečal s sv. Frančiškom, ki ga je poslal oznanjati v bližnje kraje, pozneje v južno Francijo. Anton je postajal vse bolj priljubljen. Cerkve so bile premajhne za vse njegove poslušalce, zato je pridigal kar na trgih. Znana je legenda o ribah, ki so ga poslušale na obali in ptičkih pod nebom. Pozneje je postal provincial v Italiji. Okrog leta 1230 si je izbral za stalno bivališče Padovo. Bil je nadvse cenjen cerkveni pisec, predvsem pa neprekosljiv govornik. Izčrpan je umrl na apostolskih poteh v samostanu Cella. Že leta 1232 so ga proglasili za svetnika. Njegove relikvije danes častijo v cerkvi sv. Antona v Padovi.
Patron cerkvenih pisateljev in pridigarjev, ubožcev (kruhki sv. Antona!), v ljudski pobožnosti tudi učencev in zaljubljenih, tatov (?), pomočnik pri iskanju izgubljenih predmetov itd.

Atributi: mali Jezus v njegovem naročju, lilija devištva, knjiga njegove učenosti ipd.

Foto: Sv. Anton na Pohorju (Nina Nahtigal 2009)