LoginPrimož in Felicijan, mučenca (9. junij)

Oba Rimljana, kristjana, sta bila obsojena, ker sta odklonila darovanje cesarju. Zveri jima niso prizadele žalega, zato so ju obglavili. Okrog leta 800, pod brižinskimi škofi, so prišle njune relikvije na Otok ob Vrbskem jezeru.
Atributi: meč, krotak medved ali lev ob njunih nogah.
Pomočnika proti kobilicam.

Primeri:

Ni primerov!