LoginFiala

Okrasni stolpič. Koničasti stolpiči – okraski v gotskem stavbarstvu. Tudi na vrhu oltarjev.

Primeri:

Ni primerov!