LoginCecilija, mučenka (22. november)

Rojena okr. 200 v Rimu, umrla 22. novembra 230 (?).
Izhajala je iz rimske patricijske družine Metelov. Že kot deklica naj bi se skrivoma zaročila s Kristusom. Toda njeni starši so jo prisilili v poroko s poganskim mladeničem. Prvotno so jo pokopali v Kalistovih katakombah. Na Koroškem ji je posvečena le nekdanja meščanska špitalska cerkev na Spodnjem trgu v Althofnu.
Njen praznični oficij jo je povzdignil v zavetnico cerkvene glasbe: »Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli Deo cantabat ...« (Ko so glasbila zazvenela, je petje device Cecilije veljalo samo Bogu.)
Atributi: rože, glasbila (gosli, orgle).
Zavetnica cerkvene glasbe in izdelovalcev glasbil.