LoginZavistnice, Zavistne glave

Groteskne glave ali zavistnice se nahajajo največkrat na sklepnikih vratnih lokov pri uvozih v dvorišča, nad mestnimi vrati in hišnimi vrati zgodovinskih stavb ali tudi v zatrepih privatnih hiš. Te glavice – strokovnjaki jih imenujejo apotropejske – naj bi po izročilu človeka varovale pred nesrečo in hudim. Hudobne moči in duhovi ne morejo tistemu, ki jih ima na svojem posestvu, ničesar zavidati in ga tako ščitijo razjarjenih prebivalcev.
Nemška označba »Neidkopf« je etimološko razložljiva s staronemško besedo »nid« za sovražnost, jezo, zavist. V Franciji so »zavistnice« znane pod imenom »Mascaron« = spaka.
Upodabljajo jih kot maske, od grotesknih živalskih obrazov do bajeslovnih pošasti.
Na Koroškem najdemo te posebnosti ne le pri mestnih hišah, temveč tudi na kamnitih in opečnih hlevih in skednjih od zgodnjega 19. stoletja Tu najdemo groteskne glave predvsem v rozetah oziroma v šilastih lokih gotiziranih oken.