LoginGolob, Franjo

GOLOB, Franjo [tudi Franci], slikar, restavrator. *Prevalje, 5. 4. 1913; †Domžale, 3. 9. 1941 [ustreljen kot prvi talec umetnik). Najbolj znana je njegova slikarska mapa upodobitev koroških ljudskih pesmi Mau črez izaro.
Šola se imenuje po njem od vselitve v novo šolo leta 1963. Poimenovanje po slikarju restavratorju je predlagala Marija Suhodolčan Dolenc.

Vir: Jukič, Greta, Suhodolčan-Dolenc, Marija, Biografski leksikon občine Prevalje. Prevalje, 2005.

Primeri:

Ni primerov!