LoginKostnica

Kostnica

Karner je avstrijski izraz za kostnico (lat. Ossarium). Okrogla, pravokotna ali poligonalna stavba, podobna kapeli, eno- ali dvonadstropna, je na srednjeveških pokopališčih služila za shranjevanje kosti, izkopanih pri ponovnem pogrebu. Kostnice so bile razširjene predvsem v romaniki in gotiki; po koncilu v Konstanci opuščene (op. prev.). Nekatere kostnice so danes spremenjene v mrliške vežice. Na Koroškem sta najznamenitejša karnerja v Metnitzu s fresko Mrtvaškega plesa (ca. 1500) in dvonadstropni karner pri Gospe Sveti.

Foto: Kostnica Metnitz (Monika Gschwandner-Elkins 2007)