LoginŠtiebarjev križ

Foto: Milan Piko 2009

Štiebarjev križ

Štiebarjev križ - Slika 1

Foto: Milan Piko 2009

Štiebarjev križ, Kristus na Oljski gori

Štiebarjev križ - Slika 2

Foto: Milan Piko 2009

Štiebarjev križ, sv. Marjeta

Štiebarjev križ - Slika 3

Foto: Milan Piko 2009

Štiebarjev križ, Marija z Otrokom

Štiebarjev križ - Slika 4

Foto: Milan Piko 2009

Štiebarjev križ, sv. Vid

Štiebarjev križ - Slika 5

Foto: Milan Piko 2009

Štiebarjev križ, sv. Lenart

Štiebarjev križ - Slika 6

Foto: Milan Piko 2003

Štiebarjev križ

Štiebarjev križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Je večje pravokotno znamenje z dvokapno streho in dvema večjima nišama spredaj in zadaj. Manjši pravokotni niši sta tudi ob straneh in ob glavni niši spredaj. Poslikavo Friderka Jerine je Jožef Stefan leta 1984 deloma obnovil ali izbral nove motive, kjer obnova ni bila več možna. Križ je obdajal lesen plot, ki so ga pred nekaj leti odstranili.

Stoji na čudoviti razgledni točki na paši pri Štiebarju. Prost dostop.

Legenda, zgodovina, pravljica

Sveti Lenart kot zavetnik živine in kmetov seveda ne sme manjkati na križu ob planinski paši.

Upodobljeni motivi / napisi

V zatrepu je Kristusov monogram IHS.
Stranske niše: sv. Vid, Marija Kraljica s kronanim Jezusom
Glavna niša spredaj: Kristus na Oljski gori, ob straneh: sv. Florijan in Marjeta
Zadaj (proti dolini): sv. Lenart

Občina

Pliberk/Bleiburg

Geografska določitev lege

Pri p. d Štieberju, Belšak 3 (na Štieberjevem vrhu)
Weißenstein/Belšak 3
9150 Weißenstein/Belšak

Čas nastanka

1984 – obnova

Umetnik / Umetnica

Jožef Stefan

Lastnik / Varuh

Živinorjeska zadruga za Libuče in okolico

Povezave k leksikonu