LoginJeseničnikov križ

Foto: Johann Happe 1995

Jeseničnikov križ

Jeseničnikov križ - Slika 1

Foto: Johann Happe 1995

Jeseničnikov križ

Jeseničnikov križ - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Jeseničnikov križ - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Jeseničnikov križ - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Jeseničnikov križ - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Jeseničnikov križ - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2011

Jeseničnikov križ - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Jeseničnikov križ v Dolah pri Otoku je slopno znamenje s streho iz smrekovih skodel. Stoji na igrišču za golf v bližini hiše št. 10. Prvotno se je pot imenovala Mohrenweg („Zamorčeva pot“). Križ je postavila veleposestniška družina Jeseničnik, poznje je posestvo šlo v last barona von Walterskrichen, del zemljišča z znamenjem ima danes Brigitte Schrittesser.
Do prve obnove l. 1893, ki jo je opravil slikar Peter Markovič iz Rožeka, je bila na križu upodobljena Črna madona – od tod ime „Zamorčeva pot“. Posvetil ga je župnik Petermann 15. 9. 1893. Leta 1947 je slikar E. Pausidilek drugič obnovil poslikavo, nazadnje pa so križ obnovili l. 1988 na pobudo folklorne skupine Maria Wörth. Obnovili so kritino, freske je naslikala prof. Josefina Kreuzer iz Šmiklavža: Marija z Jezusom, Kristusa bičajo, sv. Jožef in Križanje.

Legenda, zgodovina, pravljica

V 70. letih je bilo tu izhodišče za Markovo procesijo s priprošnjo mašo v cerkvi v Dolah. Do ustanovitve Terezijine cerkve (1961–1962) je bil tu blagoslov velikonočnih jedi.

Upodobljeni motivi / napisi

Na znamenju je slovenski napis:
" Kraljica Nebes prosi za nas
O Jesus usmili se nas
Sveti Josef prosi za nas
Vse je dopoljeno".

Motivi v nišah:
J: Marija z Jezusom
V: Kristusa bičajo
S: sv. Jožef
Z: Križanje

Občina

Maria Wörth (Otok)

Geografska določitev lege

V Dolah na igrišču za golf; v bližini hiše št. 10
Dellach, Golfstraße
9082 Maria Wörth

Čas nastanka

19. stol.

Umetnik / Umetnica

P. Markovič; E. Pausidilek, prof. Josefine Kreuzer

Lastnik / Varuh

Brigitte Schrittesser

Povezave k leksikonu