LoginŠafarjev križ

Foto: Branko Škratek 2010

Šafarjev križ

Šafarjev križ - Slika 1

Opis

Križ je lesen s kipcem Jezusa. Ima leseno nebo in dvokapno streho krito s pločevino.

Legenda, zgodovina, pravljica

Križ stoji na tem kraju že okoli 80 let, postavili pa so ga v spomin kmetu, ki se je ponesrečil.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd. Dravograd, 1993, str. 78.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s križanim. Nad njim plošča z napisom: INRI.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Križ stoji cca. 150 m vzhodno od Šafarjeve domačije ob stari cesti, ki je vodila proti Črešnarjevi domačiji, na zgornjem robu današnjega pašnika, Sv. Duh.
Sv. Duh
2370 Dravograd

Čas nastanka

1906

Lastnik / Varuh

Milan Izak

Povezave k leksikonu