LoginWallnerjeva kapela

Foto: Vinko Skitek 2010

Wallnerjeva kapela

Wallnerjeva kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Wallnerjeva kapela - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Wallnerjeva kapela - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Kapela je odprtega tipa in ima štirikotno obliko. Pokriva jo trikapna streha pokrita s strešno opeko. Na sprednji strani sta ob polkrožnem vhodu dva stebra, ki ločujeta vhod od stranskih polkrožnih odprtih niš. V notranjosti je naslikana podoba sv. Matije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapela je zgrajena v spomin na dobrotnika Matija Wallnerja (1768-1814). Bil je organist in učitelj v Vuzenici, nato oskrbnik na gradu v Pliberku in Kapfenbergu v Avstriji. Z oporoko je ustanovil Wallnerjev sklad za učitelja, zdravnika in nadžupnika, da so skrbeli za revne otroke. Ob prihodu Slomška se je sklad iztekel. Ta je dal postaviti kapelo v spomin s kronogramom.
Domačini pa ji pravijo tudi Rousova kapela.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 198; Jože Praper, 22. 7. 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli je marmorna plošča na kateri je napis:
»Matiji Wallnerju, bogih dobrotniku ino očetu hvala Vozenice.« Prav tako je to kronogram, iz katerega dobimo letnico postavitve 1841. Na pročelju kapele sta bila nekdaj napisa: »Bog vse vidi in vse ve« in napis v nemščini: Füerchtet Gott und haktet seine gebote.«
Na vzhodni strani kapele je bil prav tako napis, ki se je glasil:
»Dajte in se vam bo dalo.«
Napis na zahodni strani pa se je glasil:
»Za uboge Bog plačuje.«
V kapeli je naslikana podoba apostola Matija.

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Kapela stoji v ulici Pod gradom v Vuzenici.
Pod Gradom
2367 Vuzenica

Čas nastanka

1841

Umetnik / Umetnica

Kapelo je dal zgraditi Anton Martin Slomšek

Lastnik / Varuh

Za kapelo skrbijo prebivalci ulice in župnija Vuzenica

Povezave k leksikonu