LoginSpominska plošča Antonu Martinu Slomšku

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča Antonu Martinu Slomšku

Spominska plošča Antonu Martinu Slomšku - Slika 1

Opis

Spominska plošča je iz granita in je pravokotne oblike. Na njen je vdolben napis in upodobljena glava Antona Martina Slomška.

Legenda, zgodovina, pravljica

Leta 1843 so ob cerkvi zgradili novo župnišče in gospodarsko poslopje. To gradnjo je vodil Anton Martin Slomšek, ki je bil takrat nadžupnik v Vuzenici. 18. junija 1844 pa je bila posvečena in obnovljena cerkev sv. Primoža, ki jo je prav tako obnovil Anton Martin Slomšek.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 184 – 186.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
BLAŽENI ANTON MARTIN
SLOMŠEK
DOBRI PASTIR IN UČITELJ.
V SKRBI ZA NAŠE DUŠE
SI NAM OSKRBEL
ŽUPNIJSKI DOM IN DUHOVNIKA.
DA LJUBEZEN IN SLOGA MED NAMI
NIKDAR NE BI UGASNILA.

HVALEŽNI POHORSKI FARANI
SV. PRIMOŽA
1843 - 2003

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Spominska plošča se nahaja na zunanji fasadi župnišča v Sv. Primožu na Pohorju.
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica

Čas nastanka

2003

Lastnik / Varuh

Župnija Sv. Primož na Pohorju

Povezave k leksikonu