LoginPohorska kapelica

Foto: Vinko Skitek 2010

Pohorska kapela

Pohorska kapelica - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Podobe evangelistov v Pohorski kapeli.

Pohorska kapelica - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Na stropu kapele upodobljen Jezus Kristus, kot vstali zveličar.

Pohorska kapelica - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2010

Podobe evangelistov v Pohorski kapeli.

Pohorska kapelica - Slika 4

Foto: Vinko Skitek 2010

Napis na portalnem loku v Pohorski kapeli.

Pohorska kapelica - Slika 5
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5

Opis

Kapelica s poslikano notranjščino je iz druge polovice 19. stoletja. V osemdesetih letih 20. stoletja je bila zelo predelana. Tako ima kapela štirikotno tlorisno obliko s poudarjenima vogaloma na sprednji strani. Kapelo pokriva dvokapna streha pokrita s strešno opeko. Vhod in notranjost kapele sta polkrožno obokana. V notranjosti kapele je oltarna miza s kipom Marije.

Legenda, zgodovina, pravljica

Tej kapeli v literaturi pravijo tudi Cankova kapela. Star kip Marije je dal župnik Berložnik obnovit in ga prestavil v cerkev Device Marije na Kamnu. Ob kapeli stoji mogočna lipa, ki je v sredini votla in sodi v sklop naravne dediščine tega območja.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 236; Jože Praper, 22. 7. 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Notranjost kapele je bogato poslikana. Na stropu kapele je naslikan Jezus Kristus, kot vstali zveličar na levi in desni steni pa so naslikane podobe štirih evangelistov. Vse naslikane podobe so naslikane v zelo temnih barvnih odtenkih, razen božjega groba. Nad vsako sliko evangelista je tudi napis v nemškem jeziku, ki razkriva za katerega evangelista gre. Napisi so slabo ohranjeni in se glase: » St. Matheus, St. Lukas, St. Markus, St. Johannes«. V sredini stoji kip Marije in pod oltarno mizo je naslikana podoba božjega groba. Na notranji strani vhodnega portala je napis v latinskem jeziku v dveh vrstah, ki pa je zelo slabo čitljiv.

Občina

Vuzenica

Evidenčna številka dediščine

19935

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob lokalni cesti Sv. Primož na Pohorju - Kope.

Čas nastanka

druga polovica 19. stol., zadnja četrtina 20. stol.

Lastnik / Varuh

Ernest Strmčnik

Povezave k leksikonu