LoginŽelezniški most v Vuzenici

Foto: http://vuzenica.blog.siol.net/2007/04/26/kamniti-zelezniski-most/, 2.3.2012 2007

Železniški most v Vuzenici

Železniški most - Slika 1

Opis

Kamniti železniški viadukt s sedmimi polkrožnimi loki iz druge polovice 19. stoletja. Na vrhu mosta je narejena lepa kovana železna ograja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Preko doline Cerkvenice, na železniški progi Maribor – Dravograd – Celovec, krasi Vuzenico mogočen kamnit železniški most, viadukt s sedmimi polkrožnimi loki. Kamen je iz domačega kamnoloma. Most je bil dograjen leta 1862, v letu 2006 pa je bil obnovljen, Predvsem je bila zanj značilna čudovita litoželezna ograja in široki nosilni stebri iz rezanega kamna. Stara ograja je bila ob obnovi leta 2006 zamenjana z novo iz kvadrataste železne pločevine in betonskih stebrov.
Most v Vuzenici je eden izmed štirih (pri Rušah, Vuhredu in Prevaljah) večjih viaduktov na progi Maribor-Celovec.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 217; Ivan Mohorič, Zgodovina železnic na Slovenskem. Ljubljana 1968, str. 81.

Občina

Vuzenica

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8233

Geografska določitev lege

Viadukt stoji v središču kraja Vuzenica.

Čas nastanka

1862

Lastnik / Varuh

Slovenske Železnice d.d.

Povezave k leksikonu