LoginGrbovna plošča Trušenjskih

Foto: Vinko Skitek 2010

Grbovna plošča Trušenjskih

Grbovna plošča Trušenjskih - Slika 1

Opis

Grbovna plošča je štirikotne oblike in ima izbočen relief grba rodbine Trušenjskih, iz katere izvirajo Koloni, ustanovitelji gradu v Vuzenici in njegovi grofje in gospodarji do leta 1374, ko je umrl zadnji, Kolon V.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ta grbovna plošča, ki spominja na župnika Bengerda Kolona, je bila naknadno vgrajena v ta opornik, saj je le ta mlajšega izvora in sicer iz 15. stoletja. Grbovna plošča ima na zgornji strani nečitljiv napis, nad viteško čelado sta bivolska rogova in na vsakem rogu je po pet lipovih listov. Manjka še ena grbovna plošča s ptičem, ki naj bi bil nekoč pod tem grbom. Vse skupaj je tvorilo grb koroške družine Trušenjskih. Drugi vir pa navaja, da je to grb graditelja prezbiterija iz 15. stoletja, kar ne izključuje prve trditve.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 32.

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Grbovna plošča se nahaja na župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Vuzenici.
Zgornji trg
2367 Vuzenica

Čas nastanka

15. stoletje

Lastnik / Varuh

Župnija Vuzenica

Povezave k leksikonu