LoginSpominska plošča Petru Kresniku

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča Petru Kresniku

Spominska plošča Petru Kresniku - Slika 1

Opis

Spominska plošča je pravokotne oblike in je pritrjena na fasadi hiše.

Legenda, zgodovina, pravljica

Peter Kresnik se je rodil 25. 6. 1850 v Vuzenici. Osnovno šolo je končal v Vuzenici in kasneje študiral gradbeništvo na tehnični univerzi v Ljubljani (1868-1876). V času študija je delal kot asistent na oddelku za gradnjo mostov. Kasneje se je kot inženir zaposlil v tovarni lokomotiv.
Kresnika je v prvi vrsti zanimalo delovanje voda. Med 1877-1879 je izpopolnil svoje znanje na Agronomski fakulteti na Dunaju. Leta 1879 je postal docent za kmetijsko mehanizacijo. Kresnik je 1882 doktoriral na Univerzi v Leipzigu in leto kasneje postal zasebni predavatelj na Tehnični univerzi na Dunaju ter leta 1889 redni profesor.
Med letom 1883 in 1893 je deloval kot svetovalec za gradnjo državnih železnic. V istem obdobju je bil predavatelj na nemški Tehniški univerzi na področju »delovanje voda«. Za Luegerski leksikon tehnologije je (1894-1897) napisal več člankov na temo podtalnice, ureditev povodij, obal in profilov rek; ureditev in vzdrževanje rečne struge primerne za plovbo; o gradnji kanalov in jezov na rekah, kot tudi o urejanju hudournikov.
Umrl je v Brnu 23. 3. 1928.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 222.

Upodobljeni motivi / napisi

Na plošči je napis:
V tej hiši je bil rojen
25. 6. 1850 dipl. ing. prof.
dr. Peter Kresnik
vodogradbeni strokovnjak
umrl v Brnu 23. 3. 1928
Krajani Vuzenice

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Spominska plošča se nahaja na fasadi hiše Zgornji trg 5.
Zgornji trg 5
2367 Vuzenica

Lastnik / Varuh

Občina Vuzenica

Povezave k leksikonu