LoginPartizanska bolnišnica Svoboda na Drčah

Foto: Vinko Skitek 2010

Partizanska bolnišnica Svoboda na Drčah

Partizanska bolnišnica Svoboda na Drčah - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Partizanska bolnišnica Svoboda na Drčah

Partizanska bolnišnica Svoboda na Drčah - Slika 2

Foto: Vinko Skite 2010

Informacijska tabla

Partizanska bolnišnica Svoboda na Drčah - Slika 3

Foto: Vinko Skitek 2010

Smerokaz do partizanske bolnice

Partizanska bolnišnica Svoboda na Drčah - Slika 4
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4

Opis

Bolnišnico so zgradili leta 1945. V njej sta bila dva prostora: operacijska soba in soba za bolnike. V bolnišnici se je zdravilo od 15 do 20 partizanov.
Danes je ohranjena lesena baraka podolžnega videza. Streha je dvokapnica krita s skodli. Baraka ima tri manjša okna in dva vhoda.
Notranji inventar je skromen. V večjem delu barake so postavljeni pogradi za ranjence, manjši del je spremenjen v operacijsko sobo, kjer je lesena operacijska miza.

Legenda, zgodovina, pravljica

NASTANEK IN DELOVANJE PARTIZANSKE BOLNIŠNICE SVOBODA:
Na območju Pohorja vse do prihoda XIV. slovenske narodnoosvobodilne udarne divizije na Štajersko (februar 1944) ni bilo ustreznih možnosti in potreb po gradnji partizanskih bolnišnic. Ranjenci, kolikor jih je do takrat bilo, so se zdravili v skritih bunkerjih v gozdovih, pri zavednih domačijah itd.
Organizirana skrb za ranjence, bolne in izčrpane borce se je začela s prihodom XIV. divizije, ki je v tritedenski ofenzivi z Nemci imela veliko ranjencev. Za te ranjence, pa tudi za ranjence, ki so jih brigade XIV. divizije in druge štajerske enote NOV imele v nadaljnjih bojih s sovražnikom, je bilo treba zgraditi ustrezne partizanske bolnišnice, kakršne so že dve leti obstajale na Dolenjskem in Notranjskem.
Pod vodstvom dr. Ivana Kopača-Paučka, prej brigadnega zdravnika oz. sanitetnega referenta Bračičeve brigade XIV. divizije, so domačini - aktivisti OF - od aprila 1944 do konca vojne zgradili na območju zahodnega Pohorja 6 konspirativnih partizanskih bolnišnic (sanitetni sektor P-1): Kozjak, Krn, Št. Primož, Trška gora, Dovže in Svoboda. V njih se je zdravilo okrog 300 težjih ranjencev.
Kot zadnja je bila v aprilu 1945 zgrajena partizanska bolnišnica »Svoboda«. Dne 3. maja 1945 je sprejela 10 ranjencev, prostora pa je bilo za 25 ranjencev.

Objekt, ki je bil obnovljen leta 2000 je bil uvrščen med nepremično kulturno dediščino.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 238; informacijska tabla pri bolnišnici Svoboda.

Upodobljeni motivi / napisi

Pred barako je postavljena informacijska tabla.

Občina

Vuzenica

Evidenčna številka dediščine

EŠD 8230

Geografska določitev lege

Bolnišnica leži pod Malo Kopo, v bližini Kopnikovega hriba, v bližini naselja Hudi kot.
Hudi kot
2367 Vuzenica

Čas nastanka

1945, adaptirana baraka 1975/78, obnovljena leta 2000

Umetnik / Umetnica

Tablo je postavil Koroški pokrajinski muzej, enota Slovenj Gradec.

Lastnik / Varuh

Občina Vuzenica, Skrbnik: Združenje borcev za vrednote NOB, občinski odbor Vuzenica

Povezave k leksikonu