LoginSpomenik HE Vuzenica

Foto: Vinko Skitek 2010

Spomenik HE Vuzenica

Spomenik HE Vuzenica - Slika 1

Opis

Spomenik sestavlja vodna turbina, ki je postavljena na zelenico pred vhodom v HE. Pri tleh spomenika je tudi napisna plošča.

Legenda, zgodovina, pravljica

Leta 1947 se je pričela gradnja elektrarne v Vuzenici.
Najprej je prispela skupina 25 mož gradbenega podjetja Gradis iz Mariborskega otoka, ki je pripravljala teren za novo centralo. Podjetje, ki je gradnjo elektrarne prevzelo, se je sprva imenovalo Gradis Ivan Maček-Matija, pozneje pa Tehnogradnja.
Vuzeniška elektrarna se je gradila v slabih pogojih, saj je bil to čas po vojni. Ni bilo strojev, delalo se je predvsem ročno, težko je bilo za material. Zaradi tega so včasih težje dosegali zastavljene cilje. Velikokrat jim je nagajala tudi voda, posebno takrat, ko je Drava narasla, kar je bilo pogosto v pomladanskih mesecih.
Leta 1953 je začel obratovati prvi agregat, leta 1957 je bila gradnja elektrarne dokončana. Pred HE je v manjšem parku postavljen spomenik, na katerem so napisana imena vseh tistih, ki so pri gradnji HE izgubili življenje. Med gradnjo je življenje izgubilo 8 delavcev, eden pa kasneje leta 1991 pri njenem obratovanju.

Vir: Herbert Pušnik, Sledi 20. stoletja Vuzenice, Vuzenica, 2005, str. 16-21; Jože Praper, Vuzenica.

Upodobljeni motivi / napisi

Na plošči so navedeni tehnični podatki o turbini.

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

HE je postavljena na zahodnem robu kraja Vuzenica na reki Dravi, kjer stoji tudi spomenik.

Čas nastanka

Maj 2000

Umetnik / Umetnica

Turbino je izdelalo podjetje Litostroj iz Ljubljane 1957 leta.

Lastnik / Varuh

HE Vuzenica, Dravske elektrarne Maribor d.d.

Povezave k leksikonu