LoginRoženovo znamenje

Foto: Vinko Skitek 2010

Znamenje pri cerkvi Device Marije na kamnu.

Roženovo znamenje - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Znamenje pri cerkvi Device Marije na kamnu

Roženovo znamenje - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Votivna podoba Antona M. Slomška

Roženovo znamenje - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Roženovo znamenje stoji v križišču cest Na klancu in Sv. Vid.
Zidano slopno znamenje je štirikotne oblike in ima na vsaki strani eno pravokotno zidno nišo, ki je poslikana. Znamenje pokriva štirikapna streha pokrita s skrilom. Na vrhu strehe je pritrjen križ.

Legenda, zgodovina, pravljica

Kapelo je dal postaviti leta 1841 takratni vuzeniški nadžupnik Anton Martin Slomšek.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str.223.

Upodobljeni motivi / napisi

V zidnih nišah so upodobljeni A. M. Slomšek, sv. Marija, sv. Vid in kip Marije.

Občina

Vuzenica

Evidenčna številka dediščine

8171

Geografska določitev lege

Stoji na križišču cest blizu podružnične cerkve Device Marije na Kamnu v naselju Vuzenica.
Na klancu 20
2367 Vuzenica

Čas nastanka

1841

Lastnik / Varuh

Javno dobro občine Radlje ob Dravi, (Mihael Rožen)

Povezave k leksikonu