LoginStar gasilski dom

Foto: Vinko Skitek 2010

Star gasilski dom Vuzenica

Star gasilski dom - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Strar gasilski dom Vuzenica

Star gasilski dom - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Star gasilski dom Vuzenica

Star gasilski dom - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Stavba ima pravokotno tlorisno obliko in je pokrita z dvokapno streho s strešno opeko. V trikotu nad širokimi sprednjimi vrati se še da razbrati slabo viden napis, ki označuje nekdanjo namembnost te stavbe.

Legenda, zgodovina, pravljica

Protipožarne ukrepe so krajani začeli izvajati že pred formiranjem gasilske čete v letu 1864, saj so takrat kupili prvo brizgalno na ročni pogon, ki je bila brez naprave za sesanje vode.
Vodo so morali vlivati v vodni rezervoar in je skozi ventil prosto vstopala v cilinder, iz njega pa s pritiskom siknila v ogenj. Stala je 450 zlotov, kar je takrat znašalo ogromno. Nato so nabavili še nekaj mačkov in čebrov, 4 lestve, 2 ročni brizgi, 2 cevi k brizgalni. Vse to orodje je bilo evidentirano v knjigi inventarja iz leta 1872.
Leta 1882 so dokupili še sod za vodo, nakar so dali sezidati orodišče pri cerkvi sv. Florjana v Spodnjem trgu. Leta 1889 so kupili novo solidnejšo brizgalno s črpalko in leta 1891 sezidali gasilski dom v Zgornjem trgu. V zimi 1891/92 je prišel iz Lovrenca na Pohorju učitelj Gregor Polanec, ki je kot bivši gasilski poveljnik v Lovrencu prinesel s seboj potrebno organizacijsko in strokovno znanje in kmalu pričel s pripravami za ustanovitev gasilskega društva v Vuzenici. 13. marca 1892 je bila prva seja, na kateri se je konstruiral pripravljalni odbor. Ustanovni občni zbor je potekal na dan sv. Štefana, 26. decembra 1892. Takrat so izvolili tudi poveljstvo: za načelnika in poveljnika je bil izvoljen Anton Kafelj, za namestnika Mihael Urban, za blagajnika Ivan Kresnik, za tajnika nadučitelj Simon Viher in za orodjarja Ivan Šuligoj.
Obdobje do prve svetovne vojne kaže počasen porast članstva. Leta 1903 je bil nabavljen voz za orodje in črpalko, katerega imamo še danes. Leta 1905 je bila ustanovljena Okrajna gasilska zveza in za njenega načelnika je bil izvoljen Anton Kafel. Med prvo svetovno vojno je društvo redno delovalo, čeprav je bila tretjina poklicanih v vojsko. V letih 1919/20 je bilo v društvu zatišje. Vodstvo društva je bilo nemškutarsko.
Oblast je leta 1921 društvo razpustila in zaupala nadaljnje vodstvo slovenskim možem. Županstvo je 24. aprila 1921 sklicalo izredni občni zbor »Prostovoljnega gasilskega društva« za Vuzenico. Prosilo je kr. okrajno glavarstvo, da razpusti društvo »Freiwillige Feuerwehr in Saldenhofen«, ker ni hotelo uvesti slovenskega poveljevanja in tudi ne pristopiti k jugoslovanski Gasilski zvezi v Ljubljani. Županstvo je odobrilo priložena pravila Prostovoljnega gasilskega društva v Vuzenici. Ko je kr. okr. glavarstvo ugodilo prošnji, je občina pooblastila Josipa Mravljaka, Josipa Goloba, Karla Glaasa in Josipa Ziglerja, da so 11. julija 1921 prevzeli inventar razpuščenega društva. Načelnik društva je postal Josip Mravljak. Leta 1934 je postal načelnik gasilske župe Korotanske Josip Mravljak in je bil na tem položaju vse do II. svetovne vojne. Istega leta je Josip Mravljak napisal za takrat prvi gasilski priročnik z naslovom GASILSKI KATEKIZEM in ga izdal v samozaložbi. Leta 1938 je prejel najvišje jugoslovansko gasilsko priznanje RED SV. SAVE.
V dobi okupacije je imelo gasilstvo mnogo nalog in dosti dela. Zato je bilo tudi razmeroma mnogo vaj in teoretičnega pouka. Sicer sta bili prvi dve leti 1941 in 1942 dokaj mirni brez požarov in posebnih nalog, zato pa toliko bolj naporni leti 1943 in 1944. Neštetokrat je gorel gozd nad Spodnjim trgom in pri Tišijenku. Prav tako so sodelovali pri gašenju šol na Sv. Antonu, Sv. Primožu, v Trbonjah, Lorencijevi in Metingerjevi žagi, pri Rusu, Gaberšniku, Kresniku itd.
Leta 1960 je društvo na svoji redni letni skupščini sprejelo sklep o gradnji novega gasilskega doma in začnejo zbirati dokumentacijo za njegovo izgradnjo. S pomočjo raznih podjetij in njihovih predstavnikov, še posebej gasilcev, so pričeli z zakoličenjem in 10. maja 1962 je bila prva akcija, začetek izkopa gasilskega doma. Z veliko požrtvovalnostjo in prizadevnostjo vseh je bil gasilski dom zgrajen do prve plošče že leta 1963. Zaradi finančnih težav in gospodarske reforme se je gradna doma zaključila leta 1968.

Vir: http://www.pgd-vuzenica.si/index.php?option=com_content&view =category&layout=blog&id=37&Itemid=63.

Upodobljeni motivi / napisi

Slabo viden napis: »GASILSKI DOM«.

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Stavba se nahaja blizu farne cerkve v Vuzenici na Zgornjem trgu 30, Vuzenica.
Zgornji trg 30
2367 Vuzenica

Čas nastanka

1891

Lastnik / Varuh

Občina Vuzenica

Povezave k leksikonu