LoginSpominska plošča Josipu Mravljaku

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča Josipu Mravljaku

Spominska plošča Josipu Mravljaku - Slika 1

Opis

Spominska plošča je pravokotne oblike in je pritrjena na stanovanjski hiši.

Legenda, zgodovina, pravljica

Rodil se je 7. marca 1892 v Vuzenici, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. Po osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Mariboru, kjer je maturiral leta 1912. Želel je študirati veterino in farmacijo, ki je iz osebnih razlogov ni. Leta 1919 je postal posestnik v Vuzenici in 1927 postal vuzeniški župan. Kljub raznovrstni zaposlitvi, ki jo je imel kot župan, le-ta ni bila dovolj, da bi zapolnila njegove duhovne potrebe. Leta 1924 se je začel zanimati za zgodovino domačih krajev in sicer na podlagi arhivskega gradiva domačih arhivov, ter še iz mnogih drugih arhivov. Na osnovi arhivskih študij je napisal precej razprav s področja krajevne zgodovine. Poleg tega je v različnih dnevnih časopisih objavljal poljudnoznanstvene članke. Konec aprila 1941 so ga okupatorji aretirali in junija z družino izselili v Srbijo. Tudi v izseljeništvu njegova zgodovinska in raziskovalna vnema nista počivali. V rokopisni obliki so ohranjeni številni zapisi o zgodovini, etnologiji, običajih, kulturi in arhitekturi srbskih krajev. Po osvoboditvi, od oktobra 1945 do septembra 1952, je bil honorarni profesor na ravenski gimnaziji, kjer je poučeval zgodovino, geografijo in matematiko. Septembra 1952 je bil zaradi bolezni prestavljen na osnovno šolo v Vuzenici. Umrl je 1. novembra 1953 v Vuzenici.
Josip Mravljak je bil za Vuzenico pomemben ravno zaradi svoje zgodovinske žilice. Vuzeničanom je ohranil in predstavil veliko za kraj pomembnih arhivskih dokumentov.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 222.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spominski plošči se glasi:
V TEJ HIŠI SE JE RODIL
ZGODOVINAR JOSIP MRAVLJAK
1892-1953

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Spominska plošča se nahaja na fasadi stanovanjske hiše na Zgornjem trgu 11, Vuzenica.
Zgornji trg 11
2367 Vuzenica

Lastnik / Varuh

Občina Vuzenica

Povezave k leksikonu