LoginDraučbaherjev križ

Foto: Jože Praper 2010

Draučbaherjev križ

Draučbaherjev križ - Slika 1

Opis

Velik lesen preprost križ. Ima deltoidno leseno nebo in strmo dvokapno streho iz desk.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na ovinku, kjer je tudi izvir vode, je na razmočenem terenu prišlo do nesreče. Pri prevozu hlodovine se je smrtno ponesrečil voznik. V spomin na ta dogodek so postavili križ ob poti.

Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim

Občina

Vuzenica

Čas nastanka

Začetek 20. stoletja

Lastnik / Varuh

Družina p.d. Draučbaher

Povezave k leksikonu