LoginSpominska plošča na osnovni šoli Sv. Primož na Pohorju

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča na osnovni šoli Sv. Primož na Pohorju - Slika 1

Opis

Spominska plošča je marmornata in pravokotne oblike. Posvetilni napis je zlate barve. Pod ploščo je obešen pleten venec.

Legenda, zgodovina, pravljica

Zidanškova brigada je svojo bojno pot začela 8. januarja 1944, na obletnico padca Pohorskega bataljona, pri Sv. Primožu na Pohorju. S tragično izgubo Pohorskega bataljona je v oboroženem odporu proti nemškemu okupatorju na Štajerskem nastala velika vrzel. Zaradi okupatorjevega nasilja, predvsem pa njegove prisilne mobilizacije slovenskih fantov in mož v nemško vojsko, je tudi število partizanov na Štajerskem naraščalo počasneje kot v nekaterih drugih pokrajinah. Vodstvo slovenskega osvobodilnega boja je zato kar nekajkrat poslalo pomoč na Štajersko v enotah in aktivistih. Taka pomoč je bila potrebna že ob ustanovitvi drugega Pohorskega bataljona maja 1943 pa ob ustanovitvi Pohorskega odreda v začetku novembra istega leta in ob ustanovitvi Zidanškove brigade, ki je sovpadala s pričetkom pohoda XIV. divizije na Štajersko ter s krepitvijo in vse večjo množičnostjo oboroženega odpora v tem delu Slovenije. Zidanškova in Šlandrova brigada ter brigade XIV. divizije in ostale enote 4. operativne cone so v obdobju od aprila do novembra 1944 potisnile okupatorja v defenzivo na vojaškem in političnem področju, vzpostavile precejšnje osvobojeno ozemlje in mobilizirale skoraj 14.000 novih borcev. Oktobra 1944 sta morali, zaradi potreb na drugem območju, Zidanškova in Šlandrova brigada začasno oditi na Dolenjsko, kjer sta ravno tako veliko pripomogli k osvobajanju slovenskega ozemlja. Poznejša vrnitev na prvotno okupacijsko območje in sodelovanje v zaključnih operacijah v zadnjih tednih vojne sta Zidanškovo brigado z zlatimi črkami zapisala v slovensko vojaško zgodovino kot enoto, ki je v nekaj manj kot letu in pol svojega delovanja pokazala izjemno vojaško in moralno moč.
Da bi lažje ohranjali spomin na vrednote NOB, zlasti pa prenašali na mlajše generacije, so ob 15-letnici Zidanškove brigade ustanovili skupnost borcev Zidanškove brigade in Pohorskega odreda. Eden od taborniških odredov je prevzel celo ime po Zidanškovi brigadi. Poseben poudarek je dajala skupnost borcev zbiranju zgodovinskega gradiva o bojni poti brigade. Plod tega zbiranja so, poleg obilice priložnostnih spominskih zapisov, obsežna znanstvena monografija o Zidanškovi brigadi in dve knjižici z orisom bojne poti brigade ter nekaj muzejskih razstav in glasilo Pohorski partizan.

Vir: http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp
?kaj=3&id=2009010805394582, 15. 3. 2011.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
8. 1. 1944
JE BILA PRI
PRIMOŽU
USTANOVLJENA
POHORSKA
BRIGADA
M. ZIDANŠKA

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Tabla je pritrjena na vhodnem stebru nekdanje OŠ Sv. Primož na Pohorju.
Sv. Primož na Pohorju
2367 Vuzenica

Čas nastanka

Po drugi svetovni vojni

Lastnik / Varuh

Občina Vuzenica; skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski odbor Vuzenica