LoginCerkev sv. Primoža

Foto: Vinko Skitek 2010

Vhodni portal v cerkev sv.Primoža

Cerkev sv. Primoža - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Cerkev sv.Primoža

Cerkev sv. Primoža - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Cerkev iz leta 1789 stoji na obzidanem pokopališču. Predelana, opremljena in poslikana je bila med leti 1843 in 1859. V bližini je stala prvotna gotska cerkev, omenjena leta 1436. Pokriva jo dvokapna streha prekrita s strešno opeko, ki se v prezbiteriju polkrožno zaključi.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotna cerkev naj bi po virih stala v Požarskem grabnu pri Lebičevem križu ali na Tavčmanovi ravni blizu ceste, ki je vodila k staremu kamnolomu in dalje proti današnji spodnji postaji žičnice Kaštivnik, kjer so nekoč v rovih kopali železovo rudo. Kdaj je bila postavljena prvotna cerkev ni znano, na oltarju pa je bila letnica 1684. Mimo prve cerkve je vodila stara trgovska pot. V času cesarja Jožefa II., je bila zgrajena nova, oziroma druga cerkev, tokrat na novi lokaciji na Šentprimškem ali Žvirčevem vrhu. V tleh v gozdu so še danes vidni temelji v višino 60 cm, dolžine 8 x 4 m. Zatem so zgradili še tretjo, novo cerkev, ki je bila podružnična cerkev sv. Primoža in sv. Felicijana na sedanji lokaciji. Prva maša je bila v njej 1789 leta. Leta 1843 so ob cerkvi zgradili novo župnišče in gospodarsko poslopje. To gradnjo je vodil Anton Martin Slomšek, ki je bil takrat nadžupnik v Vuzenici. 18. junija 1844 pa je bila posvečena in obnovljena cerkev sv. Primoža, ki jo je prav tako obnovil Anton Martin Slomšek. Cerkev je posvetil takratni lavantinski škof Ksaver Kutnar. S tem je sv. Primož na Pohorju postal kmalu samostojna župnija in njen prvi župnik je postal Janez Krumpak, ki je pisal tudi pesmi. V kuracijo je bila povzdignjena leta 1887 in leta 1891 je postala samostojna župnija. Cerkev ima raven lesen strop, kot včasih romanske cerkve. Med letoma 1844 in 1859 so cerkev še opremili z notranjo opremo in zgradili še zvonik. V cerkvi so trije oltarji. Med župniki na tej župniji velja omeniti še Ivana Dolinarja, ki je bil tu dušni pastir kar 45 let, vse do leta 1965, ko je umrl v starosti 84 let.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 184 – 186.

Občina

Vuzenica

Evidenčna številka dediščine

EŠD 3288

Geografska določitev lege

Cerkev stoji v središču vasi Sv. Primož na Pohorju.

Čas nastanka

1789

Lastnik / Varuh

Župnija Sv. Primož na Pohorju

Povezave k leksikonu