LoginCerkev sv. Janeza Krstnika

Foto: Vinko Skitek 2010

Vhodni portal cerkve Sv.Janeza Krstnika

Cerkev sv. Janeza Krstnika - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Gotsko okno in podpornika na cerkvi sv.Janeza Krstnika

Cerkev sv. Janeza Krstnika - Slika 2

Foto: Vinko Skitek 2010

Cerkev sv. Janeza Krstnika

Cerkev sv. Janeza Krstnika - Slika 3
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3

Opis

Cerkev je srednjeveška gotska podružnica, ki je zrasla iz kapele, katera je znotraj poslikana s freskami iz 15. stoletja. Cerkev je enoladijska in v celoti obokana.

Legenda, zgodovina, pravljica

Cerkev je bila zgrajena leta 1305. V 15. stoletju so jo prenovili in naslikali freske. Naslikal jih je znani velikovški slikar Mojster Friderik, pod beljaškim vplivom okoli leta 1445. Poslikana je celotna notranjščina cerkve. Vse naslikane gotske freske so zelo dobro ohranjene, saj so bile dolga leta pod beležem in so zaradi tega zelo živih barv. V celoti je bila verjetno cerkev pobeljena v 17. ali 18. stoletju zaradi razsajanja kuge, saj je bila v njej bolnišnica. Šele leta 1972 je freske našel pod stropom takratni vuzeniški nadžupnik in dekan Zdravko Kordež.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 193 – 196.

Upodobljeni motivi / napisi

Na levi severni steni enoladijske cerkve je prikazan cikel slik Jezusovega rojstva in prihod Sv. Treh kraljev v skoraj naravni velikosti. Na desni južni steni cerkve pa je naslikano obglavljenje Janeza Krstnika. Poslikava je razdeljena v tri loke, vsak pa ima dva pasova. V zgornjem pasu so naslikani: Janez Krstnik v puščavi, Jezusov krst v reki Jordan, Herodova gostija. V spodnji vrsti so naslikani: Janez v ječi, rabelj umori Janeza, mu odseka glavo; obglavljenje Janeza in Saloma, ki odnese njegovo glavo na pladnju k Herodu na gostijo.

Občina

Vuzenica

Evidenčna številka dediščine

EŠD 724

Geografska določitev lege

Cerkev stoji na robu vasi Šentjanž nad Dravčami, na poudarjeni gomili in ob lipi.

Čas nastanka

prva četrtina 14. stol., 1305, 15. stol.

Umetnik / Umetnica

Mojster Friderik, naslikal freske 1445

Lastnik / Varuh

Župnija Vuzenica

Povezave k leksikonu