LoginKapela sv. Florijana

Foto: Vinko Skitek 2010

kapela sv. Florjana

Kapela sv. Florijana - Slika 1

Foto: Vinko Skritek 2010

V trikotnem zaključku v freski poslikava Sv. Florijana.

Kapela sv. Florijana - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Historicistična kapela zaprtega tipa z neogotskimi stilnimi elementi. Kapela je štirikotne oblike, ima majhen zidan zvonik in je pokrita z dvokapno streho in opečnato strešno kritino. Ima šilast vhodni portal in ob straneh reliefno upodobljena stebra na zunanji fasadi. V trikotu nad vhodom je naslikana freska sv. Florijana.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na tem mestu je v preteklosti že stala kapela, ki pa so jo morali po odloku cesarja Jožefa II., leta 1783 opustiti. Nekaj časa je služila, kot skladišče, potem pa je propadla, ker je ni nihče vzdrževal. Leta 1879 so župljani na starih temeljih postavili novo kapelo, ki je večja od stare in ima obliko majhne cerkvice sv. Florijana. V bližini kapele stoji nekdanja Bramurjeva gostilna v kateri so se po legendi ustavljali romarji, ki so hodili iz Gradca na Višarje skozi Vuzenico.

Vir: Jože Praper, Vuzenica znamenitosti in zanimivosti, Vuzenica, 2007, str. 197; ustni vir: Jože Praper, 21. 7. 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

V kapeli je oltar sv. Florijana, kip Marije, slika sv. Apolonije.
V trikotu nad vhodom je freska sv. Florijana.
Sv. Florijan, svetnik, ki goduje 4. maja, je zavetnik gasilcev, ker je svoje življenje mučeniško končal v vodi, s katero se gasi požare.

Občina

Vuzenica

Evidenčna številka dediščine

8173

Geografska določitev lege

Kapela stoji na Spodnjem trgu v naselju Vuzenica, pod vzpetino s Pistrovim gradom.
Spodnji trg
2367 Vuzenica

Čas nastanka

1879

Lastnik / Varuh

Župnija Vuzenica

Povezave k leksikonu