LoginKapela pri cerkvi sv. Primož na Pohorju

Foto: Vinko Skitek 2010

Pogled na kapelo.

Goričanova kapela - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2010

Pogled na kapelo iz zadnje strani.

Goričanova kapela - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapela je zidana in ima več kotno apsido, ki daje kapeli tlorisni videz šestkotnika. Na dveh zunanjih stenah ima kapela namesto zidnih niš naslikani dve neogotski okni. V apsidi pa sta narejeni dve neogotski okni z vitrajema, ki v kapelo spuščata svetlobo z zadnje strani. Kapelica je odprtega tipa s poudarjenim neogotskim vhodom. Vhod v kapelo zapirajo lesena zašiljena in zastekljena vrata. Kapelo pokriva petkapna streha iz »šitlnov«, na vrhu katere sta postavljena lesen križ in manjša železna zastavica.

Upodobljeni motivi / napisi

Kapelo krasijo kipi kronane Marije, sv. Katarine Aleksandrijske in še enega svetnika

Občina

Vuzenica

Evidenčna številka dediščine

13765

Geografska določitev lege

Kapelica stoji južno od cerkve sv. Primož na Pohorju, ob cesti.
Sv. Primož na Pohorju 24
2367 Vuzenica

Čas nastanka

zadnja četrtina 19. stoletja

Lastnik / Varuh

Strmčnik Anton in Jožefa

Povezave k leksikonu