LoginSpominska plošča pri Reberniku

Foto: Vinko Skitek 2010

Spominska plošča pri Reberniku

Spominska plošča pri Reberniku - Slika 1

Opis

Spominska tabla je pravokotne oblike in iz belega marmornega kamna. Na njej je posvetilni zapis z rdečimi črkami. Pod tablo je marmornata polička.

Legenda, zgodovina, pravljica

Padla Tončka Ovcirk je bila medicinska sestra iz Podgorja. V te kraje je prišla kot kurirka s pošto za partizane. Pri Reberniku je prenočila. Sosed jo je izdal Nemcem, ki so jo naslednje jutro ustrelili na balkonu hiše. Rebernikovo družino pa so izselili, ker ji je pomagala.

Vir: Barbara Krajnc, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
V TEJ HIŠI JE DNE 5.12.1944
PADLA OCVIRK TONČKA - MINA
DOMA IZ PODGORJA,
DAROVALA SI SVOJE ŽIVLJENJE
DA MI ŽIVIMO V SVOBODI.

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Plošča je pritrjena na fasado hiše na domačiji Rebernik, Sv. Primož na Pohorju 32.
Sv. Primož na Pohorju 32
2367 Vuzenica

Čas nastanka

Po drugi svetovni vojni

Lastnik / Varuh

Občina Vuzenica; skrbnik: ZB za vrednote NOB, občinski odbor Vuzenica

Povezave k leksikonu