LoginStar pokopališki križ

Foto: Vinko Skitek 2010

Star pokopališki križ

Star pokopališki križ - Slika 1

Opis

Križ ima leseno nebo, dvokapno strmo streho krito s pločevino in železen kupljen kipec Jezusa. Križ je postavljen na sredini starega pokopališča v naselju. Križ je postavljen dokaj nizko, nižje kot je v navadi za pokopališke križe.

Legenda, zgodovina, pravljica

Pokopališki križi so postavljeni na pokopališčih kot opomin in upanje na drugo boljše življenje.
Pokopališče v Vuzenici je dal urediti Anton Martin Slomšek leta 1843, kjer so umrle pokopavali vse do leta 1971.

Vir: Jože Praper, tipkopis, 2010.

Upodobljeni motivi / napisi

Razpelo s Križanim

Občina

Vuzenica

Geografska določitev lege

Križ stoji na starem pokopališču v naselju Vuzenica.

Lastnik / Varuh

Župnija Vuzenica

Povezave k leksikonu