LoginŽampova kapelica

Foto: Matic Grudnik 2009

Žampova kapelica

Žampova kapelica - Slika 1

Opis

Kapela je zidana, z notranjim prostorom in dvokapno streho z opečnato kritino. Vhod v kapelo zapirajo manjša lesena vratca.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na mestu, kjer danes stoji kapela, je stal lesen križ. Pomena in starosti križa se nihče več ne spomni. Leta 1975 je tedanji gospodar Štefan dal postaviti kapelo. Takratni župnik Frederik Ornik jo je blagoslovil na veliko noč.

Vir: Kulturni spomeniki in njihovo sporočilo v našem kraju. Raziskovalna naloga, OŠ Neznanih talcev Dravograd. Dravograd 1993, str. 75; Igor Glasenčnik, Znamenja v Mežiški, Mislinjski in Dravski dolini. Koroški tednik, let III, št. 41/42, 21. oktober 1999, str. 7; Katica Jeseničnik, Moje Trbonje in Trbonjčani. Dravograd 2007, str. 55.

Upodobljeni motivi / napisi

Na osrednji steni je pritrjen lesen križ s Kristusom, na levi notranji steni je upodobljen sv. Štefan, na desni sv. Alojzij. Na stropu je sv. Duh v podobi goloba. Na zunanjih stenah sta sv. Frančišek in sv. Simeon.

Občina

Dravograd

Geografska določitev lege

Kapela stoji nekoliko vstran od Žampove hiše, Sv. Danijel 100 nad Trbonjami.
Sv. Danijel 100
2370 Dravograd

Čas nastanka

1975

Umetnik / Umetnica

Avgust Štrekelj s Prevalj.

Lastnik / Varuh

Štefan Paradiž

Povezave k leksikonu