LoginSvetčeva kapelica

Foto: Mojca Štuhec 2011

Svetčeva kapelica stoji ob cesti Podgorje-Zgornji Razbor.

Koroščeva kapelica - Slika 1

Foto: Mojca Štuhec 2011

V Svetčevi kapelici je kip srca Jezusovega med dvema angeloma.

Koroščeva kapelica - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Kapelico zaprtega tipa s konca 18. stoletja členi segmentno zaključen vhod. V notranjosti je kip srca Jezusovega.

Legenda, zgodovina, pravljica

Čas in namen kapelice ni znan.

Občina

Slovenj Gradec

Evidenčna številka dediščine

12341

Geografska določitev lege

Kapelica stoji ob cesti, severno od domačije Podgorje 48a.
Podgorje 48a
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

Čas nastanka

zadnja četrtina 18. stol.

Lastnik / Varuh

Korošeč Magdalena

Povezave k leksikonu