LoginKapela Kristusove smrtne groze Krka

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kapela Kristusove smrtne groze 1

Kapela Kristusove smrtne groze - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kapela Kristusove smrtne groze 2

Kapela Kristusove smrtne groze - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kapela Kristusove smrtne groze 3

Kapela Kristusove smrtne groze - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kapela Kristusove smrtne groze, oltarna niša s skupino kipov Kristus na Oljski gori

Kapela Kristusove smrtne groze - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kapela Kristusove smrtne groze, angel s kelihom

Kapela Kristusove smrtne groze - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kapela Kristusove smrtne groze, stropna slika Bog oče in angel

Kapela Kristusove smrtne groze - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2005

Kapela Kristusove smrtne groze, Kristus

Kapela Kristusove smrtne groze - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Kostnica je prvič omenjena l. 1275. V 15. stoletju so jo preuredili v kapelo, pri čemer so uničili freske, ki so nastale l. 1280. Pri ponovni prezidavi 1720/1721 pod proštom Kochlerjem je dobila današnji videz. Kapela ima oktogonalen prostor in tamburju podobno streho. Notranja oprema je baročna.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prvotno kostnica, danes je v njej mrtvašnica.

Upodobljeni motivi / napisi

Pozornost zbuja globoka oltarna niša s skupino kipov Kristus na Oljski gori (okoli 1725), ki jo pripisujejo umetniku Antonu Artlu. Na stenah v niši so naslikane pokrajine. Ob straneh so figure angelov z orodjem trpljena Gospodovega, nad nišo je velik angel s kelihom. Na stropni sliki sta upodobljena Bog Oče in angel (1721). Na stenah visijo 4 velike oljne slike (okoli 1750) s upodobitvami iz Hemine legende (Hemina poroka, smrt sinov, slovo moža, gradnja cerkve). V tamburju so tri velike stenske slike: „Železna“ kača, Samson ubija leva, Abrahamova daritev.

Občina

Gurk (Krka)

Geografska določitev lege

Na krškem pokopališču, južno od stolnice.

Lastnik / Varuh

Krška župnija

Povezave k leksikonu