LoginKostnica Metnitz

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2007

Kostnica Metnitz - Slika 1

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2007

Kostnica Metnitz - Slika 2

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2007

Kostnica Metnitz - Slika 3

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2007

Kostnica Metnitz - Slika 4

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2007

Kostnica Metnitz - Slika 5

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2007

Kostnica Metnitz - Slika 6

Foto: Monika Gschwandner-Elkins 2007

Kostnica Metnitz - Slika 7
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6 Thumb 7

Opis

Kostnica s slavnimi freskami Mrtvaškega plesa stoji na nekdanjem pokopališču, južno od farne cerkve v Metnitzu. Gre za oktogonalno zgradbo s strmo piramidasto streho, na katere vrhu je oktogonalni strešni stolpič, ki ima prav tako piramidasto streho in medeninasto kroglo s križem. Na vzhodni strani je dograjen majhen prezbiterij s 5/8 zaključkom. Na desni strani severnega portala se začenja cca. 1, 20 visok in cca. 50 m dolg friz z nemškim napisnim trakom, ki vodi okoli cele kostnice. Danes je to rekonstrukcija originalnih, le fragmentarno ohranjenih fresk Mrtvaškega plesa.
Današnja notranja podoba je nastala 1957 po načrtih državne spomeniške varstvene službe. Sočutna – relief iz peščenca – in oltarni križ iz hrastovine je ustvaril koroški kipar Erich Unterweger. Imena padlih obeh svetovnih vojn je ovekovečil slikar Josef Behmel v fresko tehniki.

Legenda, zgodovina, pravljica

Gotska kostnica je bila zgrajena okoli l. 1500. Leta 1964 so jo preuredili v pokopališko kapelo in služi za mrtvašnico. Od vremena močno zbledele fragmente fresk Mrtvaškega plesa – edine poznosrednjeveške freske nemškogovorečega izročila v Avstriji – je državna spomeniškovarstvena služba l. 1968/69 snela, restavrirala in jih shranila v posebnem majhnem muzeju poleg cerkve. Mrtvaški ples na zunanji steni kostnice je občina Metnitz rekonstruirala po predlogah iz 19. stol. in knjige „Heidelberger Blockbuch“ iz l. 1465.
Na freske navezuje ljudska igra Mrtvaškega plesa, ki jo uprizarjajo amaterska gledališka skupina in pevski zbori Metnitza.

Upodobljeni motivi / napisi

Zunaj: Mrtvaški ples; Veronikin potni prt nad vhodnim portalom. Znotraj: Poslednja sodba s Kristusom v siju, Marija in Janez Evangelist; nadangel Mihael; angeli s pozavnami.

Občina

Metnitz

Geografska določitev lege

Na nekdanjem pokopališču, južno od farne cerkve
Marktplatz
9363 Metnitz

Čas nastanka

16. stol.

Lastnik / Varuh

Župnija Metnitz

Povezave k leksikonu