LoginSpominsko znamenje na gasilskem domu

Foto: Vinko Skitek 2012

Spominsko znamenje na gasilskem domu

Spominsko znamenje na gasilskem domu - Slika 1

Foto: Vinko Skitek 2012

Spominsko znamenje na gasilskem domu

Spominsko znamenje na gasilskem domu - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Marmorna plošča pravokotne oblike je posvečena petim padlim partizanom, nekdanjim gasilcem.

Legenda, zgodovina, pravljica

Vir: Spomeniki in znamenja NOB v Mežiški dolini. Ravne na Koroškem 1990, str. 55; Stanko Kotnik, Granit in bron za skromen spomin. Koroški fužinar 20. avgust 1961, št. 7-12, str. 7.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:
Peter Linasi (10.7.1912- april 1945) se je rodil v Črni kot sin delavca na žagi v Mušeniku.
Jože Štirn (18.6.1912 - ?) se je rodil v Podpeci kot sin rudarja.
Štefan Maks (9.10.1913 – 1944) se je rodil v Črni kot sin delavca na mušeniški žagi.
Adolf Večko (13.6.1903- 16.11.1944) se je rodil v Kotljah kot sin bajtarjev.
Peter Vrtačnik (23.6.1921- 1945) se je rodil v Podpeci kot sin rudarske družine.

Občina

Črna na Koroškem

Geografska določitev lege

Spominska plošča je pritrjena na fasadi gasilskega doma v Črni na Koroškem.
Center 123
2393 Črna na Koroškem

Čas nastanka

1957

Lastnik / Varuh

ZB Črna na Koroškem

Povezave k leksikonu