LoginPrelaz Radelj

Foto: Mitja Erjavec 2009

Carinarnica na prelazu Radelj

Prelaz Radelj - Slika 1

Foto: Mitja Erjavec 2009

Obeležje na Prelazu Radelj postavljneno ob vstopu Slovenije v EU

Prelaz Radelj - Slika 2
Thumb 1 Thumb 2

Opis

Na prelazu Radelj je ohranjena obmejna hiša za kontrolo čezmejnega prometa. Mejni prehod je bil obnovljen 1975. Postavljen je na meji med Slovenijo in Avstrijo in je služil za potrebe policije in carine.

Legenda, zgodovina, pravljica

Prelaz je imel že v preteklosti pomembno, povezovalno funkcijo med severnimi in južnimi obronki Kozjaka. Nekateri zgodovinarji domnevajo, da je pot čez Kozjak potekala tukaj že v srednjem veku. Izrazit kontrolni položaj je prelaz dobil po letu 1918, ko je bila vzpostavljena meja med Avstrijo in Jugoslavijo. Večjega pomena je bilo to območje tudi med 2. svetovno vojno. Aprila 1941, ko je Jugoslavija vstopila v 2. svetovno vojno, je prišlo tukaj do spopadov med nemško in jugoslovansko vojsko. Maja leta 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, je bilo ob carinarnicah na prelazu Radelj postavljeno spominsko obeležje. Izklesan stisk roke ponazarja prijateljske odnose med državama.

VIR: Radlje skozi čas. Zbornik, Radlje ob Dravi, 1984, str. 14, 57, 77.

Občina

Radlje ob Dravi

Geografska določitev lege

Šentjanž nad Radljami 96.
Št. Janž pri Radljah 96
2360 Radlje ob Dravi

Povezave k leksikonu