LoginKraj srečanja – dvojezična skulptura

Foto: Uši Sereinig 2010

Skulptura pred Mohorjevo

Kraj srečanja – dvojezična skulptura - Slika 1

Foto: Uši Sereinig 2010

Skulptura pred Mohorjevo

Kraj srečanja – dvojezična skulptura - Slika 2

Foto: Uši Sereinig 2010

Skulptura pred Mohorjevo

Kraj srečanja – dvojezična skulptura - Slika 3

Foto: Uši Sereinig 2010

Skulptura pred Mohorjevo

Kraj srečanja – dvojezična skulptura - Slika 4

Foto: Uši Sereinig 2010

Stebri na hodniku ob vhodu

Kraj srečanja – dvojezična skulptura - Slika 5

Foto: Uši Sereinig 2010

Steber na hodniku ob vhodu

Kraj srečanja – dvojezična skulptura - Slika 6
Thumb 1 Thumb 2 Thumb 3 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 6

Opis

Skulpturo sestavljata jeklena kota, ki prikazujeta Koroško kot harmonično enoto. Sestavljena je iz dveh delov, ki sta si podobna in hkrati samostojna. Na enem mestu se stikata, na drugi strani stoji vsak del zase. Jekleni plošči odpirata tudi pogled na Mohorjevo hišo in na Omanove stebre v Mohorjevi hiši. Spominjajo na vse nacionalsocialistične žrtve, ne da bi to direktno nakazovali. Tako spomenik obenem tudi opominja.

Legenda, zgodovina, pravljica

Spomenik naj bi simboliziral sožitje obeh narodnosti na Koroškem in njuno obojestransko obogatitev. Stoji v neposredni zvezi z Mohorjevo hišo. Leta 1851 je bila ustanovljena Družba sv. Mohorja. Njen cilj je bila oskrba slovensko govorečega prebivalstva s knjigami. Leta 1860 se je preobrazila v cerkveno bratovščino in je doživela ogromen uspeh. Leta 1894 se je v hišo vselila novo ustanovljena tiskarna, ki ima še danes velik pomen.

Vir: Nadja Danglmaier, Helge Stromberger: Tat-Orte. Schau-Plätze. Erinnerungsarbeit an den Stätten nationalsozialistischer Gewalt in Klagenfurt. Klagenfurt/Celovec – Wien/Dunaj: Drava, 2009, S. 166ff., 192.

Upodobljeni motivi / napisi

Jeklena kota:
V notranjosti kotov se pojavlja čez 100 slovenskih in nemških besed, ki se med seboj prepletajo. Tematizirajo „domovino“- element, ki združuje obe narodni skupnosti.

Stebri:
Posamezne črke ne tvorijo nobenih besed. Vsakemu opazovalcu naj omogočijo, da si lahko sam iz njih formira imena tistih ljudi, katerih bi se rad spominjal. Nihče naj ne bo izključen iz spomina.

Občina

Klagenfurt (Celovec)

Geografska določitev lege

Viktringer Ring 26, pred Mohorjevo
Viktringer Ring 26
9020 Klagenfurt/Celovec

Čas nastanka

Odkritje: 7. oktober 1995; ob 75-letnici plebiscita

Umetnik / Umetnica

Jeklena skulptura: arhitekt Günther Domenig; stebri: Valentin Oman

Lastnik / Varuh

Mohorjeva družba

Povezave k leksikonu