LoginTehnika Netopir

Foto: arhiv Občine Prevalje

Spominska plošča tehnike Netopir na Suškem na Vranskih pečeh pod Uršljo goro

Tehnika Netopir - Slika 1

Opis

Skalna votlina na težko dostopnem strmem terenu, v kateri je delovala tiskarna, na skalo pred vhodom je pritrjena železna plošča, ki je še samo bleda sled nekdanje plošče.
Področje je zaraščeno in zelo težko dostopno, plošča je že zelo obledela.

Legenda, zgodovina, pravljica

Na območju Kota nad Prevaljami je od junija 1944 do osvoboditve uspešno delovala partizanska tehnika, ki so jo najprej imenovali Okrožna tehnika Mežica. Takrat je bila v majhni kolibi, postavljeni v Obretanovem plazu, pozneje pa so jo prestavili v skalno votlino Vransko peč, kjer je dobila ime Netopir. Javka za tehniko je bila na kmetiji Ocvirk v Kotu. V tehniki so na obeh mestih natisnili preko 20.000 letakov in 9.400 različnih brošur, pesmaric in radijskih vesti.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na plošči:

TEHNIKA N E T O P I R
1944-1945

Občina

Prevalje

Evidenčna številka dediščine

EŠD 7726

Geografska določitev lege

Kot, pod Suškim vrhom – Vranske peči, Prevalje
Kot - Vranske peči
2391 Prevalje

Čas nastanka

29. oktobra 1984

Povezave k leksikonu