LoginSpomenik SKOJevcev na Legnu

Foto: Vinko Skitek 2011

Spomenik SKOJevcev na Legnu

Spomenik SKOJevcev na Legnu - Slika 1

Opis

Umetniški spomenik iz hrastovega lesa prikazuje človeške obraze.

Legenda, zgodovina, pravljica

Ob odkritju spomenika je nekdanji sekretar SKOJ Drago Druškovič dejal: »Preteklo dogajanje naj nam bo vendarle pred očmi vsaj v obrisih, ko želimo obnoviti spomin na mlade komuniste, vajence, dijake, ki so se srečevali v našem mestu od dvajsetih do tridesetih let.
Majhna skupina ,mladincev je skrbela nekaj časa tudi za skriven prenos prepovedane literature in agitacijskega gradiva po Mislinjski dolini…«
Podobno aktivnost komunistov in skojevcev zasledimo tudi pozneje.
V spomin na revolucionarno dejavnost slovenjgraških skojevcev in komunistov praznujejo ljudje krajevne skupnosti Slovenj Gradec krajevni praznik.
Na pobudo OO ZSMS Karel Rotovnik-Gojko so na Legnu odkrili hrastov spomenik.

Vir: Jože Potočnik, Spomeniki in znamenja NOB v občini Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, 1985.

Upodobljeni motivi / napisi

Napis na spomeniku:
MLADOST IN ŽIVLJENJE VGRADILI SMO
V TEMELJ SVOBODE IN REVOLUCIJE ZATE,
DOMOVINA.
MLADINA OSNOVNE ORGANIZACIJE »KAREL ROTOVNIK GOJKO«

Občina

Slovenj Gradec

Geografska določitev lege

Kip stoji v parku v naselju Legen.
Legen
2380 Slovenj Gradec

Čas nastanka

1984

Umetnik / Umetnica

Zasnova: ing. arh. Lojze Kralj, Izvedba: kipar Janko Dolenc, prof. Tone Turičnik

Lastnik / Varuh

Občina Slovenj Gradec, ZB NOV Slovenj Gradec

Povezave k leksikonu